Fyra mål i livet

Vedaskrifterna ser att människan har fyra olika mål i livet:
•  Artha
•  Kāma
•  Dharma
•  Moksha
 
Att känna till och leva i samklang med dessa mål hjälper dig att skapa en tillfredsställande balans och känsla av meningsfullhet i livet. Denna kunskap ger en större kontext, djupare motivation och tydligare riktning åt din andliga practice.
 
Ur ett vediskt perspektiv är vi människor framför allt på en andlig resa i detta jordeliv. Allt annat är för att stödja och hjälpa den resan. 
 

Här får du en exklusiv möjlighet att lyssna på en föreläsning inifrån fördjupningsprogrammet Dharmans Väg. Vedantaundervisningen tar dig steg för steg till större klarhet om dig själv och livet. Målet med vedanta är fullständig befrielse från allt lidande.

 
I denna föreläsning pratar Klas om livets fyra olika mål. Med denna kunskap kan du göra kloka prioriteringar och val i livet, så att alla delar av dig som människa får bli närda.