Månadens meditation – Stärk din intuition

Det blir mer och mer angeläget att ha tillgång till sin intuition. När vi översvämmas av information, perspektiv och åsikter så behöver vi kunna läsa mellan raderna och ha en djup kontakt med vår inre sanning för att kunna navigera på ett värdefullt och tillfredsställande sätt.

När AI mer och mer utvecklas, sprids och tar över mycket av det intellektuella tänkandet, så kommer det bli mer och mer tydligt vilken mänsklig superkraft intuitionen är. Det kommer bli viktigare att utveckla den och förstå hur vi kan använda den i vårt dagliga liv.

När vårt tredje öga öppnar sig expanderar vår kapacitet att leva intuitivt. Det innebär att vi med större lätthet orienterar oss i vår vardag. Vi känner oftare att vi är rätt person på rätt plats och att livet flyter på i större enkelhet.

När vi stärker kontakten med vårt inre navigationssystem, intuitionen, guidas vi ordlöst till situationer, människor och platser som stödjer oss på vår livsväg – synkrona händelser och oväntade möjligheter blir ett vardagstillstånd.

Denna enkla och djupa meditation stärker just denna förmåga och kapacitet.

FÖRDJUPA DIG I INTUITIONENS VÄRLD
I sommar har du chansen att djupdyka i din kapacitet att leva intuitivt!

Varmt välkommen på vårt sommarretreat:
SHIVA’S CAVE – 27 juni till 2 juli.