Vandra dharmans väg
och tona in på livets pågående bön.

En bön för djup, storslagen, mysterisk

enkelhet.

Vandra dharmans väg,
som tusentals har gått
med tusentals unika gångstilar,
från olika utgångspunkter
till ett och samma mål.

Dharmans väg är så enkel att det verkar svårt.

I Kali Yuga, maskinernas tidsålder, krävs det ett medvetet beslut att kliva av motorvägen av själviskhet, förvirring, jämförande, prestation och prestige, för att istället vandra den subtila skogsstigen hand i hand med Den Älskade.

Andra får titta på dig.
Undra vad du håller på med.
Ifrågasätta. Kritisera. Fnysa.
Eller ignorera.

Den Älskades röst är mer värdefull än rösterna av världens alla invånare.

Fortsätt hålla hand.
Fortsätt känna.
Fortsätt tona in på den pågående bönen.
Fortsätt aktivt tills du inte behöver aktivt fortsätta
och det fortsätter av sig själv.